درباره پروژه


نیروگاه سیکل ترکیبی قدس سمنان معروف به نیروگاه شهید باکری (استان سمنان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه سمنان - دامغان، بهره‌برداری دی 1390)، یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید 324مگاوات است که شامل ۲ واحد گازی 162مگاواتی تحت بهره برداری می باشد. ساختگاه نیروگاه سمنان در زمینی به مساحت 100هکتار در کیلومتر 10 جاده سمنان-دامغان واقع شده است .ارتفاع این ساختگاه از سطح دریا 1248متر میباشد. کارفرمای طرح سازمان توسعه برق ایران ، مشاور شرکت مهندسی قدس نیرو و پیمانکار اصلی شرکت مپنا میباشد.عرصه احداث نیروگاه در سال 1387 به پیمانکار تحویل و فعالیتهای اجرایی در اسفند ماه همان سال در سایت آغاز گردید.نیروگاه گازی سمنان متشکل از دو واحد گازی هر یک به ظرفیت 162مگاوات ودر مجموع 324مگاوات و با راندمان 33.8 درصد در شرایط ایزو در نظر گرفته شده است سوخت اصلی واحدها گاز طبیعی است که توسط خط لوله تامین میگردد حداکثر مصرف گاز نیروگاه در صورت تولید بار کامل هر دو واحد برابر 100000 متر مکعب بر ساعت خواهد بود .سوخت دوم واحدها گازوئیل است که هم بصورت حمل با تانکر و ذخیره در 5 مخزن 20000متر مکعبی و هم بصورت خط لوله (از سال 1393) توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تامین میشود.