مشخصات هلدینگ

کد اقتصادی: 411413617441

شناسه ملی: 10320753931

شماره ثبت: 422721

 

پست الکترونیکی

info@pooyaenergy.com

pooyaenergycompany@gmail.com

آدرس شرکت

تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، نبش خیابان کاظمی، پلاک 13

شماره فکس

021-73659900

کد پستی

1544773311