تاریخچه

 

ما یک هلدینگ نیروگاهی شامل شرکت تولید و توسعه پویا انرژی به عنوان شركت مادر و شرکت­های ساسان و سامان هستیم که از سال 1396 پا به عرصه صنعت برق ایران گذاشته­ایم؛ برآنیم تا با تعهد به اقتصاد ملی، تمرکز بر تولید انرژی‌های پاک، به گروه صنعتی مرجع «انرژی» در بخش صنایع و معادن تبدیل شویم.

هدف نهائی ما تاثیر مثبت بر زندگی مردم از طریق تامین انرژی پاک برای صنایع و معادن است تا از این طریق هم به توسعه پایدار و هم به افزایش تولید ناخالص ملی کمک کنیم و هم در راستای بهبود وضعیت محیط زیست کمک نمائیم. به باور ما، مسئولیت اجتماعی شرکت­ها که در سال‌های اخیر بسیار درباره‌ی آن گفته شده است، یک تعهد است؛ تعهد عمیق به خیر و نفع همگانی.