فعالیت اجرایی احداث بخش بخار نیروگاه سمنان روز چهارشنبه مورخ 11بهمن 1402 با حضور جمعی از مسئولین آغاز گردید. نیروگاه سمنان که در حال حاضر دارای چهار واحد گازی هر یک به ظرفیت 183 مگاوات (مجموعا 732 مگاوات) می باشد در مدار تولید قرار دارد و با اجرای بخش بخار نیروگاه ظرفیت کل نیروگاه بالغ بر 1052 مگاوات خواهد شد. واحدهای 3 و 4 گازی نیروگاه سمنان اولین واحدهای نیروگاهی احداث شده ذیل تفاهم نامه وزارت خانه های صمت و نیرو و با هدف تامین برق پایدار برای صنایع کشورهستند که به بهره برداری رسیده اند و توانستند در دوره گرم سال 1402 حدود 256 مگاوات برق پایدار برای صنایع بزرگ کشور تامین نمایند. از آنجا که واحدهای بخار نیروگاه سمنان نیز مشمول تفاهم نامه صنایع خواهند شد با بهره برداری از واحدهای فوق ظرفیت عملی تامین برق پایدار شرکت به بالغ بر 600 مگاوات خواهد رسید.
مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه با حضور مهندس جلویان مدیرعامل شرکت تولید و توسعه پویا انرژی، مهندس طبسی مدیرعامل شرکت مولدبرق نیروگاهی سامان سمنان، مهندس حسینی مجری طرح احداث نیروگاه های صنایع معدنی شرکت توانیر و مهندس هنری مدیرعامل شرکت توسعه یک مپنا برگزار و مطابق برنامه زمان بندی مقرر گردید بهره برداری از پروژه طی  26 ماه، یعنی تا پیش از تابستان 1405 به انجام برسد.