رجبی مشهدی گفت: نسبت به سال گذشته که ۹درصد مبادله بورسی وجود داشت، اکنون ۳درصد سهم بیشتری از برق کل کشور از طریق بورس مبادله شده است.

خصوصی بودن شرکت هایی نظیر نفت، برق و … همواره مسأله چالش برانگیزی بوده، چرا که برخی از شرکت‌ها به جای واگذاری به بخش خصوصی، خصولتی شده‌اند، اما مشخص نیست چه میزان از برق کشور ما از طریق بورس تأمین می‌شود، مصطفی رجبی مشهدی در رابطه با این موضوع می‌گوید: اکنون ۱۲ درصد از برق کشور از طریق بورس و قراردادهای دوجانبه ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: تقریباً نسبت به سال گذشته که ۹ درصد بوده ۳ درصد سهم بیشتری از کل برق کشور را توانسته‌ایم از طریق بورس مبادله کنیم.

رجبی مشهدی افزود: برخی از نیروگاه‌ها که فروشنده برق هستند، بورسی بوده و مردم می‌توانند از طریق بورس سهامدار شرکت‌های تولید کننده برق باشند و در این عرصه مشارکت داشته باشند.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: دولت به دنبال این است که نقش خود را در خرید و فروش برق به حداقل برساند در واقع شبکه برق و پایداری شبکه‌های برق را داشته باشد، از این طریق مصرف کننده و تولید کننده برق می‌توانند با یکدیگر مستقیماً مبادله کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا چنین شرایطی منجر به خصولتی شدن صنعت برق نمی‌شود، گفت: طبق قانون اکنون ۶۰ درصد از نیروگاه‌های کشور خصوصی هستند و بخشی از این برق برق‌هایی هستند که با تعرفه‌های محقق و تحت پوشش هستند، نیروگاه‌های دولتی می‌توانند برق آن بخش را تأمین کرده و بقیه آزادانه با یکدیگر قرارداد مبادله برق داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه چنین اقدامی از طریق ساز و کار بورس صورت می‌گیرد اضافه کرد: با توجه به اینکه مبادله برق از طریق بورس اتفاق می‌افتد قطعاً از شفافیت لازم برخوردار بوده و لایه پنهانی برای فسادزا بودن وجود ندارد.

سخنگوی صنعت برق در خاتمه تاکید کرد: در چنین شرایطی صنعت برق از دست دولت خارج شده و تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

منیع: خبرگزاری مهر