En

برچسب: بورس

نیروگاه پویاانرژی
اخبار صنعت برق

سهم ۱۲ درصدی بورس از مبادله برق کشور

رجبی مشهدی گفت: نسبت به سال گذشته که ۹درصد مبادله بورسی وجود داشت، اکنون ۳درصد سهم بیشتری از برق کل کشور از طریق بورس مبادله