بروز ناترازی درتولید و مصرف حامل‌های انرژی درسال‌های اخیر، بخش صنعت کشور را دچار چالش جدی در امر تولید محصولات صنعتی و دستیابی به اهداف سودآوری از قبل تعیین شده کرده است.
تبعات این چالش حتی عامه مردم را نیز از طریق افزایش قیمت محصولات مربوطه تحت تأثیر قرار داده است. عوامل ایجاد کننده این چالش نیز ریشه در موضوعاتی چون فرهنگ عمومی مصرف، قیمت حامل‌های انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری در بخش تولید حامل‌های انرژی و محدودیت‌های نقدینگی جهت پرداخت مطالبات تولیدکنندگان دارد. در سال 1400 و در راستای تأمین منافع مشترک صنعت برق و صنایع عمده کشور تفاهمنامه‌ای بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو منعقد شد که انتظار می‌رود مطلوبیت‌های بسیار مؤثری هم برای صنعت برق کشور و هم برای صنایع عمده مصرف کننده برق در پی داشته باشد. دراین تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد حداقل 10 هزار مگاوات ظرفیت‌های جدید نیروگاهی ازطریق سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های صنعتی- معدنی اقدام می‌کند و وزارت نیرو نیز در مقابل نسبت به صدور مجوزهای لازم، تأمین سوخت و جلوگیری از محدودیت مصرف برق صنایع مربوطه اقدام می‌کند.
خوشبختانه واحدهای 3 و 4 نیروگاه سمنان به عنوان اولین نیروگاه از ظرفیت‌های نیروگاهی مشمول این تفاهمنامه وارد مدار شده و اجرای مفاد تفاهمنامه آغاز شده است.
تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث این واحدها توسط شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات انجام شده و شرکت یادشده در نظر دارد بخشی از برق مصرفی واحدهای صنعتی تحت پوشش خود را از این طریق تأمین کند.
موضوع بسیار حیاتی و مهم برای سرمایه‌گذار این واحدها، عدم شمول برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای صنایع زیرمجموعه خود به اندازه تولید واحدهای مزبور است. شرکت مدیریت شبکه برق ایران در راستای اجرای مفاد تفاهمنامه و با انجام هماهنگی‌های مورد نیاز، این اطمینان را به صنایع طرف قرارداد این نیروگاه می‌دهد که به اندازه برق تأمین شده از نیروگاه سمنان و متناظر با تولید واحدهای 3 و 4 نیروگاه سمنان، صنایع مربوطه را از شمول برنامه‌های مدیریت مصرف خارج کند. این موضوع دارای ارزش مالی و اقتصادی فراوان برای صنایع مذکور بوده و می‌تواند عواید قابل توجهی هم برای بخش صنعت و هم برای رونق بازار محصولات تولیدی آنها داشته باشد.
امید است این اقدام تبدیل به انگیزه‌ای بسیار مهم برای صنایع عمده مصرف کننده برق در کشور شود تا با سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق بتوانند هم برق مطمئن و پایدار مورد نیاز خود را تأمین کنند و هم گامی در جهت ارتقای منافع ملی کشور بردارند.

 

یادداشت از:

رضا ظریفی
مدیر قراردادهای بازار برق ایران