شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات «ومعادن» از مجموع ۴۸ پروژه پیشرفت پیشران اقتصادی کشور هفت پروژه را در اختیار دارد که در واقع گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی محسوب می شود.

دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تصریح کرد: مجموعه شرکت سرمایه گذاری شاهد یک تغییر وضعیت است که در گذشته این شرکت فعال در بازار سهم بود، اما در شرایط امروز وارد سرمایه گذاری عملی و اجرایی شده است.
پروژه نیروگاه ۳۶۶ مگاواتی سمنان که در دو مدول ۱۸۳ مگاواتی اجرا شده ، انتظار می رود آذر ماه خط دوم آن وارد مدار تولیدشود، آهن اسفنجی بیجار (کردستان) با ظرفیت ۱.۶ میلیون تن، فولاد اقلید (فارس) هم با ظرفیت ۱.۱ میلیون تن و نیز مجتمع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (یزد) نیز ظرفیت ۱.۱ میلیون تن دارد از جمله این پروژه هاست.
به گفته محمد حسین قائمی راد، معاون برنامه ریزی، بودجه و نظارت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، اولین واحد نیروگاه ۱۸۳ مگاواتی در سمنان در مرداد ماه سال جاری سنکرون شده و آماده بهره برداری است.
این نیروگاه، نخستین پروژه طرح پیشرانان اقتصادی ایران است که در آستانه افتتاح قرار دارد و واحد دوم آن نیز در آذر ماه سنکرون خواهد شد.
سعدمحمدی مجموعه پروژه های «ومعادن» که بشکل مستقیم و غیر مستقم در جریان است حدود ۶۰ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

منبع