با لطف خداوند متعال و حمایت مدیریت ارشد شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، قرارداد احداث واحدهای بخار نیروگاه سمنان در ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ با حضور مدیران ارشد گروه مپنا ، شرکت تولید و توسعه پویا انرژی و شرکت مولد برق نیروگاهی سامان سمنان منعقد گردید. بدون شک راه اندازی این نیروگاه گام موثری در تامین برق پایدار کشورمان ایران عزیز از جمله برق صنایع و کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان نیروگاه‌ها در جهت حمایت از محیط زیست خواهد بود.