برق تولیدی واحد چهارم نیروگاه شهید باکری سمنان به مدار شبکه سراسری برق کشور وارد شد.


سید محمدزمان جلویان، مدیرعامل هلدینگ پویاانرژی گفت: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری شرکت توسعه معادن و فلزات ایران در قالب دو بلوک ۳۶۶ مگاواتی و ۴ واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی با سرمایه گذاری۸۰ میلیون یورو، ۷۲۰ مگاوات برساعت برق تولید می‌کند
جلویان افزود: سه واحد دیگر نیروگاه سمنان ، اسفند ۱۴۰۰ ، مرداد ۱۴۰۱ و هشتم فروردین ۱۴۰۲ به بهره برداری رسیده اند و  با بهره برداری از واحد چهارم نیروگاه سمنان / ، تولید برق نیروگاه از ۳۶۶ مگاوات  به دو برابر رسید
به گفته مدیرعامل هلدینگ پویاانرژی، با توجه به پیش بینی ۷۲ هزار مگاواتی مصرف برق کشور و از سویی ناترازی ۱۱ هزار مگاوتی تولید برق، بهره برداری از طرح توسعه این طرح که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، این ناترازی را به زودی جبران خواهد کرد .

جلویان با اشاره به اینکه اتمام این نیروگاه بخصوص اجرای واحد دوم در مدت پنج ماه رکورد شکنی جهانی است افزود: این نیروگاه طبق تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت صمت و برای تامین ۱۰ هزار مگاوات برق مورد نیاز کشور  راه اندازی شده است.
وی تاکید کرد: نیروگاه شهید باکری سمنان تضمین قطع نشدن برق را دارد و برای صنایعی مثل فولاد مشمول محدودیت‌های مدیریت خاموشی در اوج مصرف تابستان نخواهد بود و از سویی حق ترانزیت به انرژی خروجی نیز برای صنعت خریدار برق تولیدی این نیروگاه تعلق نمی‌گیرد
به گفته وی، این نیروگاه مجوز دارد که بصورت خود تامین یا مستقیم برق تولیدی  خود را بفروشد
مدیرعامل هلدینگ پویاانرژی گفت: تمام آزامایش های اولیه پایداری شبکه برای هرچهار واحد که هم با سوخت گاز و هم با سوخت گازوییل که سوخت پشتیبان است انجام  شده و وزارت نیرو آن را تایید کرده است
جلویان با اشاره به اینکه مجموع نیروی کار چهار واحد نیروگاه ۱۰۵ نیروی متخصص است افزود: ۹۰ درصد تجهیزات بکاررفته در این نیروگاه داخلی سازی شده است .
مدیرعامل هلدینگ پویاانرژی گفت: واحد بخار این نیروگاه نیز به عنوان طرح توسعه ۳۶۰ مگاواتی با برآورد هزینه ۲۷۰ میلیون یورو و در دست اقدام است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما