با حضور ریاست محترم جمهور و بدنه ی صنعت و انرژی دولت، فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان به ظرفیت 366 مگاوات به صورت رسمی افتتاح و به بهره‌برداری رسید .بازدید ریاست محترم جمهور و وزرای محترم صنعت معدن و تجارت و نیرو و سایر مدیران ارشد در بدو ورود به استان سمنان، نشان دهنده اولویت بالای بحث انرژی در کشور و نگاه ویژه مسئولین محترم به موضوع نیروگاه ها به ویژه نیروگاه سمنان دارد.