آدرس شرکت

تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، نبش خیابان کاظمی، پلاک 13

 

مشخصات شرکت

کد اقتصادی: 411413617441

شناسه ملی: 10320753931

شماره ثبت: 422721

کد پستی: 1544773311

تلفن: 73659000

فکس: 73659900