روز: آذر ۲۷, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

محمدزمان جلویان
اخبار شرکت

لزوم تعیین قیمت سوخت و قیمت فروش انرژی برای نیروگاه‌های خود تامین/ نیروگاه سمنان پیشران پیشرفت ایران در تولید برق

شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (سهامی خاص) توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) ایجاد شد تا بتواند در