به گزارش روابط عمومی هلدینگ تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، مجمع عمومی سالیانه با حضور سهامداران محترم در تاریخ 21 خردادماه سال 1402 در محل هلدینگ تولید و توسعه پویا انرژی برگزار شد.

برای مشاهده کامل هر عکس بر روی آن کلیک نمائید.