به گزارش روابط عمومی هلدینگ تولید و توسعه پویا انرژی، آگهی مناقصه عمومی شماره 1403-01 شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه در نظر دارد موضوعات مشروح ذیل از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران و فروشندگان واجد شرایط واگذار نماید، لذا کلیه واجدین شرایط می توانند از تاریخ نشر این آگاهی تا مورخ 16 اردیبهشت ماه 1403 با مراجعه به آدرس اینترنتی pooyaenergy.com و یا با در دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه به نشانی آدرس: تهران، خیابان میرداماد، میدان محسنی (مادر) خیابان شاه نظری، میدان شهید کاظمی، خیابان شهید کاظمی، پلاک 13 مراجعه و یا با شماره تماس 73659000-021 آقای مهندس محمدیان تماس حاصل فرمائید.

  1. خرید سنگ سفید سبزوار سایز نخودی
  2. مناقصه شماره 1403-01 شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه

 

جهت دانلود اسناد مرتبط با مناقصه فوق بر روی لینک زیر کلید فرمائید.

 

دانلود فایل مناقصه پویا انرژی