شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه قصد دارد تعداد 6,600,000,000 سهم معادل 11 درصد از سهام شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. موضوع فعالیت شرکت گهر انرژی سیرجان “مالکیت و بهره‌برداری تجاری از نیروگاه سیکل ترکیبی گهران واقع در شهرستان سیرجان و فروش برق” می‌باشد.

جزئیات مزایده:
– موضوع مزایده: واگذاری 6,600,000,000 سهم معادل 11 درصد از مجموع 60,000,000,000 سهم شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)
– قیمت پایه: مبلغ 2,440 ریال به ازای هر سهم
– مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 171,160,000,000 ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه نزد بانک سپه شعبه قلهک با شماره شبا IR41 0150 0000 0310 0029 3410 70

شرایط و مهلت شرکت در مزایده:
– متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی به وب‌سایت شرکت به نشانی www.pooyaenergy.com مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
– پیشنهادها باید بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده تنظیم و حداکثر تا ساعت 15:00 روز 19 تیر 1403 به همراه ضمائم مربوطه به دفتر مرکزی شرکت تحویل داده شوند.
– پاکت‌ها‌ی پیشنهادات در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 20 تیر 1403 بازگشایی خواهند شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده فایل های ذیل را دانلود نمائید.

 

آگهی فروش گهر انرژی سیرجان نوبت اول

گزارش نهایی شرکت گهر انرژی سیرجان

اسناد مزایده اصلاح شده نوبت اول گهر انرژی 1403

اساسنامه گهر انرژی سیرجان